• تئاتر یکی از گرایشهای هنر در انگلستان


  • دوران موفق برای سینمای انگلستان در چه قرنی بوده؟


  • سینما یکی از گرایشهای هنر در انگلستان


  • گرایش های هنر در انگلستان


  • امکانات ورزشی دانشگاه شفیلد هالام


  • پردیس سیتی، ورودی اصلی دانشگاه شفیلد هالام انگلستان


  • پردیس دانشگاه، مرکز پردیس دانشگاه شفیلد هالام


  • تحصیل در دانشگاه مدرن شفیلد هالام


  • پردیس های دانشگاه رابرت گوردون در انگلستان


  • زندگی دانشجویی در دانشگاه رابرت گوردون


برنامه های آموزشی دانشگاه سافولک
برنامه‌های آموزشی دانشگاه سافولک بیشتر بر علوم پایه، فناوری، مهندسی، و ریاضیات متمرکز بوده و همکاری‌های پررنگی نیز میان این دانشگاه و کارفرمایان محلی از قبیل گروه BT (شرکت خدمات مخابراتی) و بیمارستان ایپسویچ شکل گرفته‌است.

استراتژی مقدماتی این دانشگاه بر ایجاد یک جامعه بین‌المللی، گسترش و تقویت پژوهش‌های مهم و بنیادین، و نیز ارتقای پردیس واترفرانت Waterfront استوار است