تحصیل و مشاغل مورد نیاز در انگلستان
انگلستان دارای کمبود شدید مهندسان، از مهندسی هوافضا، تا متخصصان حمل و نقل، و تعمیر و نگهداری ساده پل است. سال های طولانی تحصیل برای ورود به حوزه مهندسی بسیار مشکل به نظر می رسد، اما بار تحصیلی آن در نهایت به خوبی پرداخت می شود؛ حدود 30000 یورو در سال برای پست های ورودی اولیه.بیکاری در بریتانیا رو به کاهش است و آمار درخواست ویزای کار انگلستان رو به افزایش است؛ بنابراین نیاز به متخصصان در منابع انسانی برای رسیدگی به برنامه های افزایش شغل و استخدام کارگران جدید وجود دارد. این شغل نیازمند تعامل بسیار با مردم است، پس مهارت صحبت کردن انگلیسی شما باید بسیار عالی باشددیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود