• فعالیت دانشگاه بلفاست در چه رشته هایی است؟


  • مجتمع ورزشی در دانشگاه آلستر


  • طرح های بزرگتری برای دانشگاه آلستر در راه است


  • آیا دانشگاه الستر هنوز موفق است؟


  • رده بندی دانشگاه سافولک


  • برنامه های آموزشی دانشگاه سافولک


  • معرفی دانشگاه سافولک در انگلستان


  • نرخ رضایتمندی از رشته کشاورزی در انگلستان


  • میزان درخواست تحصیل در رشته کشاورزی


  • تحصیل در رشته مهندسی کشاورزی در انگلستان


دروس تخصصی رشته عکاسی در انگلستان
دروس تخصصی که برای تحصیل در انگلستان در رشته عکاسی باید گذراند به این ترتیب است ،  تا بتوانند به عنوان عکاس با بار علمی بالا از این رشته فارغ التحصیل شوند .
_ شیمی عمومی و شیمی عکاسی
_ فیزیک و ابزار شناسی
_ تاریخچه عکاسی
_ اشنایی با فیلمبرداری
_ نورپردازی
_ فنون عرضه و نمایش عکس
_ تجربه و تحلیل عکس ( نقد عکس )
_ کارگاه تخصصی عکاسی
_ بازسازی عکس