• فعالیت دانشگاه بلفاست در چه رشته هایی است؟


  • مجتمع ورزشی در دانشگاه آلستر


  • طرح های بزرگتری برای دانشگاه آلستر در راه است


  • آیا دانشگاه الستر هنوز موفق است؟


  • رده بندی دانشگاه سافولک


  • برنامه های آموزشی دانشگاه سافولک


  • معرفی دانشگاه سافولک در انگلستان


  • نرخ رضایتمندی از رشته کشاورزی در انگلستان


  • میزان درخواست تحصیل در رشته کشاورزی


  • تحصیل در رشته مهندسی کشاورزی در انگلستان


هزینه و دوره لیسانس پزشکی در دانشگاه بریستول
1
 
 
 
 
 
 

دوره دوره 5 ساله تمام وقت
هزینه تحصیل • دانش آموزان خانه: 9،250 پوند در سال
• دانشجویان اتحادیه اروپا: 9،250 پوند در سال
• دانشجویان بین المللی: £ tbc در سال
• جزایر کانال و دانش آموزان جزیره من: 19،250 پوند در سال