• روش اصلی تدریس در دانشگاه لنکستر


  • رتبه بندی دانشگاه لنکستر انگلستان


  • دانشگاه لنکستر انگلیس


  • سفری کم هزینه به لندن با اقامت در هتلهای مقرون به صرفه


  • شرایط تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه glasgow


  • تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Glasgow


  • تحصیل پزشکی در دانشگاه university of liverpool


  • یکی از دانشگاههای عکاسی در انگلستانLondon South Bank University


  • دروس تخصصی رشته عکاسی در انگلستان


  • دروس پایه رشته عکاسی در انگلستان


university foundation programme
university foundation programme

university foundation programme