• شرایط پذیرش فیلمسازی و انیمیشن در انگلستان چیست؟


 • مشاغل موجود در رشته فیلمسازی و انیمیشن


 • تحصیل در رشته فیلمسازی انگلستان


 • شرایط تحصیل در مدارس برای افراد ( ۸ – ۱۳) سال در رشته هوا فضا


 • شرایط پذیرش هوا فضا در انگلستان چیست؟


 • شرایط پذیرش بازرگانی در انگلستان چیست؟


 • تحصیل در رشته بازرگانی انگلستان


 • اطلاعات تکمیلی رشته کشاورزی در انگلستان


 • شرایط تحصیل در رشته کشاورزی در دانشگاه Reading


 • فارغ التحصیلان دوره موسیقی در انگلستان


فارغ التحصیلان دوره موسیقی در انگلستان
فارغ التحصیلان موسیقی که در اجرا تخصص دارند، ممکن است حرفه ای در زمینه ضبط یا نوازندگی را در پیش بگیرند. همچنین فرصت های اشتغال در زمینه های تخصصی مانند تکنسین ها، مهندسان صدا و تولید کنندگان وجود دارد که بسیاری از آنها آزادانه کار می کنند. شرایط مورد نیاز برای رشته موسیقی عبارت است از:

 • الزامات لیسانس بین المللی معمول: 30 امتیاز
 • الزامات سطح A معمول: ABB شامل موسیقی. با توجه به ماهیت خلاقیت مدرک موسیقی، بسیاری از دانشجویان بر اساس استعداد و شایستگی پذیرفته می شوند.
 • الزامات IELTS معمول: بطور کلی و هیچ نمره ای کمتر از 5.5 نباشد.